Strona główna

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych jest to baza usług oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne. Użytkownicy RUR mogą korzystać z szerokiej oferty usług służących rozwojowi. Należą do nich szkolenia techniczne, doradztwo, studia podyplomowe oraz mentoringu oraz coachingu. Korzystając z bazy rejestru użytkownicy mają możliwość zapoznania się z ofertą ogólnokrajową jak również regionalną. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, instytucji oraz osób indywidualnych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż Rejestr Usług Rozwojowych to nie tylko funkcja bazy danych przechowująca informacje o szkoleniach i kursach. Rejestr umożliwia ocenę usług, z których się skorzystało oraz zamówić ofertę usług najbardziej odpowiednich dla jednostki korzystającej np.: szkolenia specjalistyczne techniczne. Tego typu funkcjonalności sprawiają, że RUR stał się narzędziem opinii i ocen poszczególnych z u sług rozwojowych.

Rejestr Usług Rozwojowych stał się następstwem ofert szkoleniowych ze strony www.inwestycjawkadry.pl. z której skorzystało już 7 mln użytkowników. Ponadto blisko 250 tys. Z sukcesem zapisało się za pośrednictwem portalu na szkolenie. Aktualnie baza zawiera 27 tys. Wysokojakościowych szkoleń, z czego 75% jest komercyjnych, czyli niefinansowanych ze środków publicznych.

Jak wynika z danych popyt na szkolenia i rozwój kompetencji utrzymuje się na wysokim poziomie. Z tego powodu należy umożliwić łatwy dostęp do wartościowych kursów jak również i materiałów. Ma to na celu rozwijanie kompetencji społeczeństwa i zaspokajanie jego potrzeb.