Rejestr usług rozwojowych i szkolenia

Rejestr usług rozwojowych i szkolenia

Rejestr Usług Rozwojowych z założenia ma prezentować usługi w sposób przyjazny i interesujący. Korzystanie z rejestru będzie polegało na analizie potrzeb i wyborze usługi. Następnie użytkownik zamawia wybraną usługę a po skorzystaniu z niej dokonuje oceny. Ponadto rejestr zawiera takie informacje jak uzyskać dofinansowanie oraz dane o aktualnych naborach Regionalnych Programów Operacyjnych. W kwestii oceniania szkoleń i kursów, dokonywać jej będą uczestnicy usługi, przedstawiciel przedsiębiorstwa (wysyłający uczestników na usługę) oraz realizator usługi. Każda usługa będzie oceniana anonimowo poprzez ankietę do której link będzie przesyłany mailowo lub poprzez sms. Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości oferowanych usług. Mają również zapewnić wysokiej jakości informację zwrotną twórcą usługi jak również i osobom korzystającym z niej.